Detta är argument från kampanjen Bryt bilberoendet - mejla din kommun!. Besök kampanjsidan här.

Bryt bilberoendet - mejla din kommun!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen

Argument

Hej du som ansvarar för stadsplanering och trafikfrågor i kommunen!

VÄLJ ETT ELLER FLERA ALTERNATIV TILL INLEDNINGEN:

VÄLJ ETT ELLER FLERA ARGUMENT:

Jag vill uppmana dig att agera kraftfullt för att bryta bilberoendet i stan.

Jag vill att kommunen ställer om genom att:

  • Anta en styrande handlingsplan där kommunens samhällsplanering, infrastruktur och byggande bidrar till ett minskat bilberoende och ökad transporteffektivitet.
  • Göra gång- och cykeltrafiken säkrare och mer attraktiv.
  • Bygga och planera så att människor enkelt når kollektivtrafiken.
  • Skapa en fungerande marknad för parkering, där den som parkerar betalar den fulla kostnaden för sin parkering.
  • Göra skolvägarna säkrare och mer framkomliga för barnen.

Hur kommer vår kommun att arbeta för att minska bilberoendet så att vi kan leva ett gott och hållbart liv med minskade klimatutsläpp från transporter?

Återkom gärna till mig och berätta hur ni tänker agera i den här frågan.

Att bryta bilberoendet i staden är en viktig fråga för mig, som kommer att påverka hur jag röstar i nästa kommunalval.

Det är hög tid att vi bygger samhällen för människor, inte för bilar!