Öppet brev till Infrastrukturminister Tomas Eneroth

Världens ända skärgård i Stockholm.

2017-12-15

TILL INFRASTRUKTURMINISTER TOMAS ENEROTH

Hej Tomas,

Jag är mycket kritiskt inställd till förslaget att bygga Horsstensleden - en ny motorväg för jättefartyg genom Stockholms skärgård. Projektet kommer att innebära enorma ingrepp på vår gemensamma orörda skärgård och riskerar att förstöra den världsunika skärgårdsmiljön för alltid. 

Med detta sagt hoppas jag att Regeringen tar till sig av den omfattande kritiken som riktats mot förslaget att bygga Horsstensleden. Det är ett projekt som vore mycket skadligt för Stockholms skärgård och är en åtgärd som inte borde finnas med i den nationella planen för transportsystemet 2018–2029.

Nynäshan kommer att kunna ta emot mer trafik efter dom satsningar som görs där, utan att man inkräktar på mer känsliga områden.

Tacksam om du bekräftar att du mottagit mina synpunkter med vändande mail.

Maths Jakobsson
Enskede

Stoppa Horsstensleden!

Detta är brev 320 av 953 i denna kampanj