Öppet brev till Infrastrukturminister Tomas Eneroth

Horsstensleden

2017-12-15

TILL INFRASTRUKTURMINISTER TOMAS ENEROTH

Hej Tomas,

Jag är en utdlyttad sommarboende i Stockholms skärgård, d v s jag har varit sommargäst i drygt 50 år tills jag flyttade ut på heltid i januari 2013. Jag vet att sommargäster och utflyttingar ofta anklagas för att vilja stoppa utvecklingen i skärgården, att vi helst vill att gubben h'Östermann ska komma och hänta oss med tändkulesnipan och att "allt ska vara som förr". Jag hyser naturligtvis också en skärgårdsromantisk ådra, och givetvis finns det skäl som baserar sig på en viss tveksamhet till moderniteten och storskaligheten som ligger till grund för min flytt till en (vintertid) enslig udde på Ornö. Men jag har också engagerat mig i öns utveckling, vi har bl a startat en el-podtaxiverksamhet på ön och jag förstår att turism är en näringsgren som är nödvändig för att det ska vara möjligt att leva och bo året runt i vår unika skärgård. 
Men turismen funkar bara om skärgården är unik och erbjuder de sensationella naturvärden som Stockholms skärgård gör. Låt oss värna den! Låt oss satsa på en turism som ger försörjning på plats för dem som bor här, en turism som lockar de turister som verkligen uppskattar vad Stockhlms skärgård har att erbjuda. 

De stora kryssningsfartygens verksamhet bygger på en helt annan typ av turism, där naturen bara är en kuliss, mot vilken man kan relaxa i ett spa och dricka billiga (eller jättedyra!) drinkar. Storskaligheten riskerar i sig - vare sig det rör kryssningsfartyg eller godstransporter - att förstöra just de värden som är Stockholms absoluta "selling point"!

Jag är mycket kritiskt inställd till förslaget att bygga Horsstensleden - en ny motorväg för jättefartyg genom Stockholms skärgård. Projektet kommer att innebära enorma ingrepp på vår gemensamma orörda skärgård och riskerar att förstöra den världsunika skärgårdsmiljön för alltid. 

För att anlägga Horsstensleden behöver cirka 320 000 m3 berg sprängas och muddras i ytterskärgården. Utöver det tillkommer cirka 400 000 m3 berg i Sandhamnsledens inre del. Totalt innebär det att cirka 720 000 m3 berg behöver sprängas och forslas bort för att anlägga Horsstensleden anpassad för 330 meter långa jättefartyg. Det är helt oacceptabelt och något jag vänder mig emot.

De mycket omfattande spräng- och muddringmassornas vikt uppskattas till cirka 2 miljoner ton, vilket motsvarar vikten av ungefär lika många personbilar. Dessa massor ska fraktas bort från området där Horsstensleden ska byggas och därefter dumpas ute till havs. Det är inte hållbart och något som inte borde tillåtas.

Horsstensleden är ett oerhört stort infrastrukturprojekt och Trafikverket beräknar kostnaden för projektet till 292–543 miljoner kronor. Projektet finansieras med våra gemensamma skattemedel och innebär att andra viktiga infrastrukturprojekt bortprioriteras. Jag är motståndare till att staten spenderar en halv miljard kronor för att bygga Horsstensleden. 

Stockholms skärgård är unik och jag anser att det närliggande naturreservatet borde utökas så att det även omfattar området i vilket Horsstensleden är planerat att byggas. Skärgården borde vara ett världsarv och det är min förhoppning att Regeringen arbetar för att se till att det blir det i framtiden.

Med detta sagt hoppas jag att Regeringen tar till sig av den omfattande kritiken som riktats mot förslaget att bygga Horsstensleden. Det är ett projekt som vore mycket skadligt för Stockholms skärgård och är en åtgärd som inte borde finnas med i den nationella planen för transportsystemet 2018–2029.

Tacksam om du bekräftar att du mottagit mina synpunkter med vändande mail.

Qina Hermansson
ORNÖ

Stoppa Horsstensleden!

Detta är brev 319 av 953 i denna kampanj