Öppet brev till Lena Emilsson, Suppleant, Socialdemokraterna

Värdlandsavtalet gör vårt samhälle otryggare

2016-04-27

Hej Lena,

Jag vill uppmana dig att ta ställning mot värdlandsavtalet med Nato. Vi borde satsa på fred och civila insatser istället för upprustning och militära samarbeten. Långsiktig fred kan inte byggas med militära medel.

En majoritet av folket är emot ett Nato-medlemskap, ändå fortsätter regeringen att fördjupa samarbetet. Och det har inte gjorts någon riktig säkerhetspolitisk analys av avtalets konsekvenser.

Kärnvapen ingår i Nato, och med värdlandsavtalet kan Sverige plötsligt få kärnvapen på sitt territorium. Riksdagen måste fatta beslut om att detta inte är tillåtet, och öka ansträngningarna för att förbjuda kärnvapen.

Det är en mycket farlig upprustningsspiral som pågår. Ännu fler militära övningar runt Östersjön bidrar till att öka spänningen mellan Nato och Ryssland, detta kommer aldrig att leda till något gott. Ryssland har extremt liten anledning till militär aggression gentemot nordiska länder, såvida inte vi provocerar fram den. Och det är just det Nato kan göra. Ju mer vi bygger militär makt och samarbeten, desto större risk att vi dras in i ett krig.

Vi måste vara idealistiska, och försöka vara en förebild. Krigsmakt och kärnvapen, det måste vi ta ställning mot.

Tack för uppmärksamheten!

Björn Eriksson
Helsingborg

Stoppa värdlandsavtalet!

Kampanjen sker i samarbete med Svenska Freds
Detta är brev 166 av 194 i denna kampanj