Öppet brev till Mats Pertoft, Miljöpartiet

Gökungen i svensk säkerhetspolitik

2016-04-18

Hej Mats,
Jag tror inte på att fler försvarsallianser i världen skapar mer fred. Tvärtom. Vill vi lösa konflikter och bygga säkerhet måste detta ske med politiska och civila medel.

Trots att en majoritet är emot ett Nato-medlemskap fortsätter regeringen att fördjupa samarbetet. Värdlandsavtalet har behandlats som en teknisk fråga och det har inte gjorts någon säkerhetspolitisk analys av avtalets konsekvenser.

Kommer du att rösta emot värdlandsavtalet och ta ställning för hållbar fred istället för militär upprustning?

Ulf Gustafsson
Sundsvall

Stoppa värdlandsavtalet!

Kampanjen sker i samarbete med Svenska Freds
Detta är brev 165 av 194 i denna kampanj