Öppet brev till Anders Lönnberg, Socialdemokraterna

Ang värdlandsavtalet

2016-04-15

Hej Anders,
Jag tror inte på att fler försvarsallianser i världen skapar mer fred. Tvärtom. Vill vi lösa konflikter och bygga säkerhet måste detta ske med politiska och civila medel.

Avtalet innebär att Nato lättare kan ges möjlighet att använda svenska baser för övningar. Ännu fler militära övningar runt Östersjön bidrar till att öka spänningen mellan Nato och Ryssland.

Jag skulle vilja veta hur du tänker rösta när värdlandsavtalet landar på riksdagens bord.

Kommer du att rösta emot värdlandsavtalet och ta ställning för hållbar fred istället för militär upprustning?

Jonas Djerf
Stockholm

Stoppa värdlandsavtalet!

Kampanjen sker i samarbete med Svenska Freds
Detta är brev 164 av 194 i denna kampanj