Öppet brev till Gunilla Svantorp, Socialdemokraterna

världlandsavtalet och långsiktig avspänning och förtroende

2016-05-05

Hej!
Med anledning av att riksdagen ska ta ställning till värdlandsavtalet med Nato vill jag uppmana dig att rösta emot det. Det behövs fler initiativ för fred och nedrustning istället för upprustning och militär avskräckning. Hållbar fred kan inte byggas med militära medel.

Avtalet innebär att Nato lättare kan ges möjlighet att använda svenska baser för övningar. Ännu fler militära övningar runt Östersjön bidrar till att öka spänningen mellan Nato och Ryssland.

Trots att en majoritet är emot ett Nato-medlemskap fortsätter regeringen att fördjupa samarbetet. Värdlandsavtalet har behandlats som en teknisk fråga och det har inte gjorts någon säkerhetspolitisk analys av avtalets konsekvenser.

Kärnvapen ingår i Natos verktygslåda. I och med värdlandsavtalet riskerar Sverige att få kärnvapen på sitt territorium, exempelvis i händelse av en väpnad konflikt. Enda sättet att försäkra sig mot kärnvapen på svenskt territorium är att fatta beslut om att detta inte är tillåtet och att öka ansträngningarna för att förbjuda kärnvapen.

Det står att avtalet är i överensstämmelse med Nato:s militära doktrin och den innehåller kärnvapen. Värdlandsavtalet riskerar att försvåra för Sveriges möjligheter att driva en aktiv politik för kärnvapennedrustning.

Vi behöver i stället satsa på att medvetet kreativt skapa förtroende och tillit, så att vi inte ser varandra som hot utan som vänner. Det kan ta lång tid men det går. 

Förena dig med kloka röster som Hans Blix i fråga om världlandsavtal och nedrustning! Lycka till i ditt viktiga jobb.

Joakim Davidsson
Eskilstuna

Stoppa värdlandsavtalet!

Kampanjen sker i samarbete med Svenska Freds
Detta är brev 167 av 194 i denna kampanj