Öppet brev till Sofia Arkelsten, Ledamot, Moderaterna

Värdlandsavtalet

2016-02-22

Hej Sofia,
med anledning av att riksdagen ska ta ställning till värdlandsavtalet med Nato vill jag uppmana dig att rösta emot det. Det behövs fler initiativ för fred och nedrustning istället för upprustning och militär avskräckning. Hållbar fred kan inte byggas med militära medel.

Kommer du att rösta emot värdlandsavtalet och ta ställning för hållbar fred istället för militär upprustning?

Kärnvapen ingår i Natos verktygslåda. I och med värdlandsavtalet riskerar Sverige att få kärnvapen på sitt territorium, exempelvis i händelse av en väpnad konflikt. Enda sättet att försäkra sig mot kärnvapen på svenskt territorium är att fatta beslut om att detta inte är tillåtet och att öka ansträngningarna för att förbjuda kärnvapen.

Pake Hall
Göteborg

Stoppa värdlandsavtalet!

Kampanjen sker i samarbete med Svenska Freds
Detta är brev 7 av 194 i denna kampanj