Öppet brev till Sofia Damm, Ledamot, Kristdemokraterna

Värdlandsavtalet hör hemma i soptunnan.

2016-02-22

Hej Sofia,
Jag tror inte på att fler försvarsallianser i världen skapar mer fred. Tvärtom. Vill vi lösa konflikter och bygga säkerhet måste detta ske med politiska och civila medel.

Trots att en majoritet är emot ett Nato-medlemskap fortsätter regeringen att fördjupa samarbetet. Värdlandsavtalet har behandlats som en teknisk fråga och det har inte gjorts någon säkerhetspolitisk analys av avtalets konsekvenser.

Avtalet lämnar viktiga frågor obesvarade, exempelvis vad gäller kärnvapen och Natobaser på svenskt territorium och användande av svenskt territorium vid kris och konflikt.

Kommer du att rösta emot värdlandsavtalet och ta ställning för hållbar fred istället för militär upprustning?

Erik Forslin
Njutånger

Stoppa värdlandsavtalet!

Kampanjen sker i samarbete med Svenska Freds
Detta är brev 8 av 194 i denna kampanj