Öppet brev till Lotta Olsson, Ledamot, Moderaterna

Låt Sverige vara alliansfritt för fredens skull

2016-02-21

Det står att avtalet är i överensstämmelse med Nato:s militära doktrin och den innehåller kärnvapen. Värdlandsavtalet riskerar att försvåra för Sveriges möjligheter att driva en aktiv politik för kärnvapennedrustning.

Avtalet innebär att Nato lättare kan ges möjlighet att använda svenska baser för övningar. Ännu fler militära övningar runt Östersjön bidrar till att öka spänningen mellan Nato och Ryssland.

Den militära alliansfriheten försvagas med ytterligare samarbete med Nato. Sven Hirdman, moderat, har bra insikt i Ryssland och motsätter sig ett svenskt värdlandsavtal. Ber om att du också inte böjer dig för "partipiskan " 

Trots att en majoritet är emot ett Nato-medlemskap fortsätter regeringen att fördjupa samarbetet. Värdlandsavtalet har behandlats som en teknisk fråga och det har inte gjorts någon säkerhetspolitisk analys av avtalets konsekvenser.

Avtalet lämnar viktiga frågor obesvarade, exempelvis vad gäller kärnvapen och Natobaser på svenskt territorium och användande av svenskt territorium vid kris och konflikt.

Kommer du att rösta emot värdlandsavtalet och ta ställning för hållbar fred istället för militär upprustning?

Jag skulle vilja veta hur du tänker rösta när värdlandsavtalet landar på riksdagens bord.

Östen Andersson
Robertsfors

Stoppa värdlandsavtalet!

Kampanjen sker i samarbete med Svenska Freds
Detta är brev 6 av 194 i denna kampanj