Öppet brev till Henrik Vinge (SD)

Tuffare klimatpolitik, bevara de ekosystemtjänster som finns

2019-06-03

Hej Henrik, jag är orolig över klimatförändringarna. Hur väl står vi rustande? I dag minskar de svenska utsläppen i stort sett inte alls, och koldioxidhalten i atmosfären är högre än på flera miljoner år. Det är dags att ta klimatfrågan på allvar. 

Den senaste tidens värmerekord, torka och skogsbränder har gjort det ännu tydligare hur sårbara vi är för extremväder. Klimatförändringarna är inte en fråga bara för framtida generationer. Tvärtom – den globala uppvärmningen pågår redan nu. Om den inte begränsas kommer följderna bli förödande, förra sommaren gav oss ett tydligt smakprov på det. Jag vill vara säker på att du och ditt parti är beredda att prioritera klimatet på riktigt. Hur tänker ni göra det? Jag jobbar själv på fritiden med att skydda rekreationsskog i Nacka, som många stockholmare utnyttjar. Men det är en droppe i havet jämfört med de utmaningar vi står för idag.

Återkom gärna till mig och berätta hur du och ditt parti tänker i de här frågorna.

Ellen Bergseth
Nacka

Stoppa fossilberoendet!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 561 av 764 i denna kampanj