Öppet brev till Monica Haider (S)

Mer klimatpolitik!

2019-05-28

Hej Monica, jag är orolig över klimatförändringarna. I dag minskar de svenska utsläppen i stort sett inte alls, och koldioxidhalten i atmosfären är högre än på flera miljoner år. Det är dags att ta klimatfrågan på allvar. 

Flyget är en av de enskilda aktiviteter som orsakar störst utsläpp. Trots det betalar inte flyget sina miljökostnader – det är befriat från både koldioxid- och energiskatt. Utrikesflyget slipper dessutom att betala moms. Om vi ska få bukt med utsläppen från flyget så måste politiken sluta subventionera flyget. Jag vill veta hur du och ditt parti verkar för att flyget ska betala sina miljökostnader? Hur pushar ni för att tåget ska bli mer attraktivt?

Varje år går minst 30 miljarder till att subventionera fossila bränslen i Sverige, framför allt genom skatteundantag. Sverige har lovat att fasa ut alla klimatskadliga subventioner till år 2020 – alltså under den kommande mandatperioden. Det löftet ser inte ut att kunna uppfyllas. Hur kommer Socialdemokraterna göra för att genomföra det löftet?

Jag gör redan mycket i min vardag för att minska utsläppen från mina resor (elcykel istället för bil, 7 km till jobbet, flygstopp), min mat (vegetariskt flera gånger i veckan) och mitt boende (lägenhet med fjärrvärme och miljömärkt el). Men jag kan inte göra allt själv. Jag vill se att du och ditt parti prioriterar klimatfrågan – på riktigt. 

Marie Ingemansson
Växjö

Stoppa fossilberoendet!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 560 av 764 i denna kampanj