Öppet brev till Mathias Tegnér (S)

Klimatpolitiken

2019-06-03

Hej Mathias.
Klimatet är en ödesfråga, och de närmaste tio åren är helt avgörande för att undvika katastrofala klimateffekter. Det visar FN:s klimatpanel IPCC i sin senaste klimatrapport. Nu vill jag att du som politiker gör allt du kan för en tuffare klimatpolitik som leder till utsläppsminskningar på både kort och lång sikt. 

Flyget är en av de enskilda aktiviteter som orsakar störst utsläpp. Trots det betalar inte flyget sina miljökostnader – det är befriat från både koldioxid- och energiskatt. Utrikesflyget slipper dessutom att betala moms. Om vi ska få bukt med utsläppen från flyget så måste politiken sluta subventionera flyget. Jag vill veta hur du och ditt parti verkar för att flyget ska betala sina miljökostnader?

Varje år går minst 30 miljarder till att subventionera fossila bränslen i Sverige, framför allt genom skatteundantag. Sverige har lovat att fasa ut alla klimatskadliga subventioner till år 2020 – alltså under den kommande mandatperioden. Det löftet ser inte ut att kunna uppfyllas. Hur kommer ditt parti göra för att genomföra det löftet?

Världens länder har enats om att begränsa uppvärmningen till långt under 2 grader, med siktet inställt på högst 1,5 grader. Ju större uppvärmningen blir, desto värre blir konsekvenserna. Än så länge går uppvärmningen att begränsa till 1,5 grader, men det krävs att utsläppen minskar – radikalt. I Sverige behöver utsläppen nå noll senast 2030. För att klara det måste vi förbjuda fossila bränslen, som i dag står för 70 procent av Sveriges klimatpåverkan. Hur jobbar du och ditt parti för att fossila bränslen helt ska sluta användas?

Den senaste tidens värmerekord, torka och skogsbränder har gjort det ännu tydligare hur sårbara vi är för extremväder. Klimatförändringarna är inte en fråga bara för framtida generationer. Tvärtom – den globala uppvärmningen pågår redan nu. Om den inte begränsas kommer följderna bli förödande, förra sommaren gav oss ett tydligt smakprov på det. Jag vill vara säker på att du och ditt parti är beredda att prioritera klimatet på riktigt. Hur tänker ni göra det?

Jag gör redan mycket i min vardag för att minska utsläppen från mina resor, min mat och mitt boende. Men jag kan inte göra allt själv. Jag vill se att du och ditt parti prioriterar klimatfrågan – på riktigt. 

Det går att minska utsläppen – men det kräver politiska beslut. Om vi ska lyckas begränsa uppvärmningen kan inte politiken fortsätta att stödja klimatskadlig verksamhet genom subventioner.

Vi lever just nu på ett sätt som äventyrar vår och våra barns framtid. Det krävs en snabb och omfattande omställning av hela samhället. För att det ska lyckas krävs modiga politiker som tar klimatkloka beslut.

Återkom gärna till mig och berätta hur du och ditt parti tänker i de här frågorna.

Joel Nord
Nacka

Stoppa fossilberoendet!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 562 av 764 i denna kampanj