Öppet brev till Regeringskansliet Näringsdepartementet

Svar på byggande av Horsstensleden i Stockholms skärgård.

2017-10-23

Remissvar angående förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029

Diarienummer: N2017/05430/TIF

Hej! 

Härmed översänder jag mitt remissvar avseende förslaget till nationell plan för transportsystemet 2018-2029. Som boende i skärgården är jag är mycket kritiskt inställd till förslaget att bygga Horsstensleden - en ny motorväg för jättefartyg genom Stockholms skärgård. Projektet kommer att innebära enorma ingrepp på vår gemensamma orörda skärgård och riskerar att förstöra den världsunika skärgårdsmiljön för alltid.

Först och främst bör vi inte befrämja trafik av ännu större fartyg i skärgården. Fartyg som är stora som ett mindre svenskt samhälle och som spolar orenat avloppsvatten rakt ut i skärgården. Det är äckligt och dessutom inte bra för naturen. 

De mycket omfattande spräng- och muddringmassornas vikt uppskattas till cirka 2 miljoner ton. Dessa massor ska fraktas bort från området där Horsstensleden ska byggas och därefter dumpas ute till havs. Det är inte hållbart och något som inte borde tillåtas.

Med detta sagt hoppas jag att Regeringen tar till sig av den omfattande kritiken som riktats mot förslaget att bygga Horsstensleden. Det är ett projekt som vore mycket skadligt för Stockholms skärgård och är en åtgärd som inte borde finnas med i den nationella planen för transportsystemet 2018–2029.

Tacksam om ni bekräftar att ni mottagit mitt remissvar med vändande mail. 

Anders Renman
Ljusterö

Stoppa Horsstensleden!

Detta är brev 5 av 953 i denna kampanj