Öppet brev till Regeringskansliet Näringsdepartementet

Stoppa Horsstensleden!

2017-10-23

Remissvar angående förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029

Diarienummer: N2017/05430/TIF

Hej,

Härmed översänder jag mitt remissvar avseende förslaget till nationell plan för transportsystemet 2018-2029. Jag är mycket kritiskt inställd till förslaget att bygga Horsstensleden - en ny motorväg för jättefartyg genom Stockholms skärgård. Projektet kommer att innebära enorma ingrepp på vår gemensamma orörda skärgård och riskerar att förstöra den världsunika skärgårdsmiljön för alltid.

När man vistas i skärgården, detta världsunika ställe, slås man av hur fel det är redan med alla stora Finlandsbåtar som tar sig fram och påverkar bottenlivet och miljön i vattnen. En helt igenom kommersiell verksamhet som inte fyller nästan några andra syften än att det skapas näringstillfällen. Och nu en led som ökar detta inslag enormt mycket - hur kan detta gynna framtida generationer och deras skärgård? Vi har EN jord och alla som tar beslut som påverkar denna måste enligt mig höja blicken och se förbi kortsiktiga vinstintressen. annars kommer våra barnbarnsbarn att ställa oss till svars.

Jag skulle verkligen vilja höra argumenten för hur detta kan anses hållbart.

För att anlägga Horsstensleden behöver cirka 320 000 m3 berg sprängas och muddras i ytterskärgården. Utöver det tillkommer cirka 400 000 m3 berg i Sandhamnsledens inre del. Totalt innebär det att cirka 720 000 m3 berg behöver sprängas och forslas bort för att anlägga Horsstensleden anpassad för 330 meter långa jättefartyg. Det är helt oacceptabelt och något jag vänder mig emot.

Stockholms skärgård är unik och jag anser att det närliggande naturreservatet borde utökas så att det även omfattar området i vilket Horsstensleden är planerat att byggas. Skärgården borde vara ett världsarv och det är min förhoppning att Regeringen arbetar för att se till att det blir det i framtiden.

Med detta sagt hoppas jag att Regeringen tar till sig av den omfattande kritiken som riktats mot förslaget att bygga Horsstensleden. Det är ett projekt som vore mycket skadligt för Stockholms skärgård och är en åtgärd som inte borde finnas med i den nationella planen för transportsystemet 2018–2029.

Tacksam om ni bekräftar att ni mottagit mitt remissvar med vändande mail. 

Christer Johansson
Täby

Stoppa Horsstensleden!

Detta är brev 6 av 953 i denna kampanj