Öppet brev till Anders Ygeman, Regeringen, Energiminister, Socialdemokraterna

Stå emot kärnkraftspopulismen!

2020-01-01

Attn. Anders Ygeman


Hej Anders Ygeman!

Jag är oroad över den återuppväckta kärnkraftsdebatten på sistone. Det sista Sverige behöver är att riva upp målet om 100 procent förnybart och att öppna upp för mer kärnkraft.

Kärnkraften har ingen framtid. Det är varken tekniskt eller ekonomiskt möjligt att rädda klimatet med kärnkraft och vi satte spiken i kistan för den här diskussionen för många år sedan. Att försöka väcka kärnkraftsfrågan till liv är en distraktion från verkliga lösningar på klimathotet. Vetenskapen ger oss knappt tio år att ställa om till ett hållbart samhälle. Istället för att debattera kärnkraft måste vi ta tag i den omfattade omställningen av samhället som vi behöver för att omgående och kraftigt minska utsläppen.

Personligen arbetade jag och byggde Barsebäck 1 och sedan Ringhals 3 och 4, under denna resa kunde jag få inblick i de nackdelarna som kärnkraften innebär nämligen:

Kärnkraften är inte ren den släpper ut mängder med radioaktiva isotoper både vi skrosten och kylvattnet

Kärnkraften är inte säker, även i Sverige Forsmark hade vi en nästan härdsmälta incitent då styrspänningen för krärnkraftverket föll bort och dieselgenratorer fick startas manuellt.

Varför stängde man Barsebäck i förtid? Köpenhamn kunde inte evakueras i fall det blev en härdsmälta i Barsebäck!

Inget försäkringsbolag vill försäkra kärnkraften pga risker, tom i min husförsäkring är skador orsakad av kärnkraftsolyckor inte försäkrade. Kärnkraftverken i Sverige är inte säkrade mot terroranslag typ 11. September

Varje gång det sker kärnkraftsolyckor eller incitenter så uppgraderas kraven  från KI det bevisar att tidigare krav från KI var otillräckliga. Avfallsproblematiken? Kopparkapslar är helt otillräckliga en skandal att SKB och SKI godkände denna lösning och att man ville sätta munkavle på forskarna i KTH jag var på rättegången och med egna öron och ögon följer en sådan skandal.

Jag uppfattar Dig som en intellegent människa och hoppas att du och regeringen står på er och försvarar energiöverenskommelsens mål om ett 100 procent förnybart elsystem i Sverige. Öppna inte upp för mer kärnkraft i Sverige!

PS vid stängning av Ringhals 2 föll elpriset på natten ner till 5 öre/kWh. El är enligt min mening den bästa energitransportören och mitt mål är att få bort energiskatten för att elen skall bli konkurrenskraftig i framtiden för att fasa ut kärnkraft och fossila bränslen.

Alfred Maultasch Elkraftingenjör i tjänst för energiomställningen
Nordmarkshyttan

Stå emot kärnkraftspopulismen, Ygeman!

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace Sverige
Detta är brev 14 av 35 i denna kampanj