Öppet brev till Anders Ygeman, Regeringen, Energiminister, Socialdemokraterna

Stå emot kärnkraftspopulismen!

2019-12-21

Attention: Anders Ygeman


Hej Anders Ygeman!

Jag är oroad över den återuppväckta kärnkraftsdebatten på sistone. Det sista Sverige behöver är att riva upp målet om 100 procent förnybart och att öppna upp för mer kärnkraft.

Kärnkraften har ingen framtid. Det är varken tekniskt eller ekonomiskt möjligt att rädda klimatet med kärnkraft och vi satte spiken i kistan för den här diskussionen för många år sedan. Att försöka väcka kärnkraftsfrågan till liv är en distraktion från verkliga lösningar på klimathotet. Vetenskapen ger oss knappt tio år att ställa om till ett hållbart samhälle. Istället för att debattera kärnkraft måste vi ta tag i den omfattade omställningen av samhället som vi behöver för att omgående och kraftigt minska utsläppen.

Därutöver är frågan om slutförvaring av det radioaktiva avfallet ej löst. Att då fortsätta producera mer avfall måste ses som totalt oansvarigt, ett allvarligt hot mot kommande generationer.

Jag hoppas att du och regeringen står på er och försvarar energiöverenskommelsens mål om ett 100 procent förnybart elsystem i Sverige. Öppna inte upp för mer kärnkraft i Sverige!

Kjell Westerdahl
Färnäs

Stå emot kärnkraftspopulismen, Ygeman!

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace Sverige
Detta är brev 13 av 35 i denna kampanj