Stå emot kärnkraftspopulismen, Ygeman!

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace Sverige

Kampanjlogotyp

Hur kan jag stödja kampanjen?

Mest effektivt:
Skriv ett personligt brev →
Ett personligt brev är runt 20 gånger så effektivt som identiska brev, och ungefär dubbelt så effektivt som ett möte med en lobbyist. 

Kärnkraftens framtid är stendöd men som en distraktion från de verkliga lösningarna på klimatkrisen försöker nu Moderaterna och Kristdemokraterna väcka liv i den igen genom att lämna riksdagens energiöverenskommelse, en överenskommelse med fokus på 100 procent förnybar elförsörjning. Det har vi inte tid med. Energiminister Anders Ygeman måste sätta ned foten och fokusera på den omställning energisektorn behöver, istället för att diskutera förlegad teknik med kärnkraftshetsare. Här kan du säga det i ett brev till honom.

För en hållbar elförsörjning i Sverige är det billigare, säkrare och snabbare att bygga ut de förnybara energislagen, oavsett vilken ”generation” av kärnkraft man talar om. Att hålla igång våra existerande reaktorer långt efter deras planerade livslängd kommer vara dyrt och riskfyllt. Att planera för att ersätta dagens reaktorer med nya typer kommer vara extremt dyrt och irrationellt eftersom det inte ens är säkert att tekniken kommer att fungera. Samtidigt står den förnybara tekniken redan här och bara väntar på att få byggas ut.

Att ställa om världens energisystem till ett förnybart energisystem är den enskilt viktigaste lösningen på klimatfrågan. Vad Sverige, och världen, behöver är en storskalig satsning på förnybar energi. Sverige bör därför stå fast vid målet om 100 procent förnybart för klimatet och framtidens skull!

Skriv till Anders Ygeman och hjälp honom stå emot kärnkraftspopulismen.Skriv ett personligt brev →

Om kampanjägaren

User avatar

Greenpeace är en oberoende internationell miljöorganisation som går från ord till handling för att konfrontera global miljöförstöring och driva fram lösningar som leder till en värld i fred och ekologisk balans.


Öppna brev skickade till

35 Öppna brev    
Resultaten

omkring 11 månader sedan
omkring 11 månader sedan
omkring 11 månader sedan
omkring 11 månader sedan
omkring 11 månader sedan
omkring 11 månader sedan
omkring 1 månad sedan
omkring 1 månad sedan
omkring 1 månad sedan
omkring 1 månad sedan
omkring 1 månad sedan
omkring 1 månad sedan