Öppet brev till Regeringskansliet Näringsdepartementet

Skydda skärgården

2017-11-09

Remissvar angående förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029

Diarienummer: N2017/05430/TIF

Hej,

Jag lever och verkar i Stockholms skärgård. En unik miljö som om den bevaras och sköts om med miljö,  framtid, unikt landskap i fokus kommer att kunna utvecklas och bli ett föredöme gällande naturturism och ett område för rekreation med stor artrikedom och höga natur och kulturvärden. Men då måste vi jobba för minskad svall påverkan, ökat fiskebestånd, fåglars bevarande, småskaligt brukande av mark och vatten och INTE fatta dumma beslut som bara ger ökade inkomster kortsiktigt och förstör ett landskap som aldrig går att återställa.

Härmed översänder jag mitt remissvar avseende förslaget till nationell plan för transportsystemet 2018-2029. Jag är mycket kritiskt inställd till förslaget att bygga Horsstensleden - en ny motorväg för jättefartyg genom Stockholms skärgård. Projektet kommer att innebära enorma ingrepp på vår gemensamma orörda skärgård och riskerar att förstöra den världsunika skärgårdsmiljön för alltid. 

Med detta sagt hoppas jag att Regeringen tar till sig av den omfattande kritiken som riktats mot förslaget att bygga Horsstensleden. Det är ett projekt som vore mycket skadligt för Stockholms skärgård och är en åtgärd som inte borde finnas med i den nationella planen för transportsystemet 2018–2029.

Tacksam om ni bekräftar att ni mottagit mitt remissvar med vändande mail och samtidigt publicerar mitt remissvar på er hemsida. 

Lill Schierman
Gällnöby

Stoppa Horsstensleden!

Detta är brev 211 av 953 i denna kampanj