Öppet brev till Regeringskansliet Näringsdepartementet

Remissvar angående förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029

2017-11-09

Remissvar angående förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029

Diarienummer: N2017/05430/TIF

Hej,

Här kommer mitt remissvar på förslaget till nationell plan för transportsystemet 2018-2029. Jag är mycket kritiskt inställd till förslaget att bygga Horsstensleden - en ny motorväg för jättefartyg genom Stockholms skärgård. Projektet  innebär enorma ingrepp i vår gemensamma orörda skärgård och riskerar att förstöra den världsunika miljön för alltid. 

För att anlägga Horsstensleden behöver cirka 320 000 m3 berg sprängas och muddras i ytterskärgården. Till det kommer sprängning av cirka 400 000 m3 berg i Sandhamnsledens inre del. Totalt innebär det att cirka 720 000 m3 berg behöver sprängas och forslas bort för att anlägga Horsstensleden anpassad för 330 meter långa jättefartyg.

Det är helt oacceptabelt att riskera att förstöra vår unika skärgård för alltid, för kortsiktiga intressen. Något jag starkt vänder mig emot. Bara sprängning, muddring och transportarbetet vid anläggandet riskerar att allvarligt skada ekosystemet i skärgården.

Jag hoppas att regeringen tar sitt förnuft till fånga och tar hänsyn till den omfattande kritiken som riktas mot förslaget att bygga Horsstensleden. Det är ett projekt som är mycket skadligt för Stockholms unika skärgård och en åtgärd som inte borde finnas med i den nationella planen för transportsystemet 2018–2029.

Jag är tacksam om ni bekräftar att ni mottagit mitt remissvar med vändande mail och samtidigt publicerar mitt remissvar på er hemsida. 

Lily Grey
Norrköping

Stoppa Horsstensleden!

Detta är brev 210 av 953 i denna kampanj