Öppet brev till Annika Qarlsson (C)

Miljöpolitik

2019-04-27

Hej Annika.
Genom Naturskyddsföreningen har jag fått reda på att den svenska klimatpolitiken inte räcker för att klara klimatmålen i Parisavtalet. Förslagen i regeringens nuvarande överenskommelse (januariavtalet) är inte tillräckliga. Jag skriver till dig för att jag vill se tuffare klimatpolitiska beslut.

Världens länder har enats om att begränsa uppvärmningen till långt under 2 grader, med siktet inställt på högst 1,5 grader. Ju större uppvärmningen blir, desto värre blir konsekvenserna. Än så länge går uppvärmningen att begränsa till 1,5 grader, men det krävs att utsläppen minskar – radikalt. I Sverige behöver utsläppen nå noll senast 2030. För att klara det måste vi förbjuda fossila bränslen, som i dag står för 70 procent av Sveriges klimatpåverkan. Hur jobbar du och ditt parti för att fossila bränslen helt ska sluta användas?

Vi lever just nu på ett sätt som äventyrar vår och våra barns framtid. Det krävs en snabb och omfattande omställning av hela samhället. För att det ska lyckas krävs modiga politiker som tar klimatkloka beslut.

Iza von Eyben
Göteborg

Stoppa fossilberoendet!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 555 av 764 i denna kampanj