Öppet brev till Erica Nådin (S)

Ta starkare tag mot klimatförändringar!

2019-04-27

Hej Erica.


Genom Naturskyddsföreningen har jag fått reda på att den svenska klimatpolitiken inte räcker för att klara klimatmålen i Parisavtalet, och det gör mig mycket upprörd. Förslagen i regeringens nuvarande överenskommelse (januariavtalet) är inte tillräckliga. Jag skriver till dig för att jag vill se tuffare klimatpolitiska beslut. Jag vill också att Sveriges politiker ställer högre krav på andra länder.

Världens länder har enats om att begränsa uppvärmningen till långt under 2 grader, med siktet inställt på högst 1,5 grader. Ju större uppvärmningen blir, desto värre blir konsekvenserna. Än så länge går uppvärmningen att begränsa till 1,5 grader, men det krävs att utsläppen minskar – radikalt. I Sverige behöver utsläppen nå noll senast 2030. För att klara det måste vi förbjuda fossila bränslen, som i dag står för 70 procent av Sveriges klimatpåverkan. Vi måste också satsa mycket mer på förnybara bränslen.
Hur jobbar du och ditt parti för att fossila bränslen helt ska sluta användas?

Jag gör redan mycket i min vardag för att minska utsläppen från mina resor, min mat och mitt boende. Men jag kan inte göra allt själv. Jag lider av att se hur världen behandlas, och jag vet att för att verkligen få någon skillnad så krävs det att politikerna verkligen tar tag i saken. Jag vill se att du och ditt parti prioriterar klimatfrågan – på riktigt. Klimatförändringarna är inte bara en fråga om framtiden, vi kan se deras effekter redan nu. Den förra sommarens hetta, torka och skogsbränder var ett bra exempel på det. Det här är vår tids ödesfråga, som är avgörande för min och framtida generationers framtid. Jag hoppas att du tar åt dig av vad jag säger och gör förändringar.

 

Vänliga hälsningar,

Stina Rudebjer
Östersund

Stoppa fossilberoendet!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 556 av 764 i denna kampanj