Öppet brev till Jens Holm (V)

Klimatansvar

2019-04-24

Hej Jens,

Jag är orolig över klimatförändringarna. I dag minskar de svenska utsläppen i stort sett inte alls, och koldioxidhalten i atmosfären är högre än på flera miljoner år. Det är dags att ta klimatfrågan på allvar. 

Världens länder har enats om att begränsa uppvärmningen till långt under 2 grader, med siktet inställt på högst 1,5 grader. Ju större uppvärmningen blir, desto värre blir konsekvenserna. Än så länge går uppvärmningen att begränsa till 1,5 grader, men det krävs att utsläppen minskar – radikalt. I Sverige behöver utsläppen nå noll senast 2030. För att klara det måste vi förbjuda fossila bränslen, som i dag står för 70 procent av Sveriges klimatpåverkan. Hur jobbar du och ditt parti för att fossila bränslen helt ska sluta användas?

Den senaste tidens värmerekord, torka och skogsbränder har gjort det ännu tydligare hur sårbara vi är för extremväder. Klimatförändringarna är inte en fråga bara för framtida generationer. Tvärtom – den globala uppvärmningen pågår redan nu. Om den inte begränsas kommer följderna bli förödande, förra sommaren gav oss ett tydligt smakprov på det. Jag vill vara säker på att du och ditt parti är beredda att prioritera klimatet på riktigt. Hur tänker ni göra det?

Varje dag översköljs vi av larmrapporter som talar om klimatförändringar som sker i detta nu. Ständigt används termen ”klimathotet” vilket ofta känns missvisande då det är vi som hotar klimatet och de hot vi själva ställa inför endast är konsekvenserna av vårt ohållbara leverne. Istället borde vi prata om det riktiga hotet - människohotet, och på allvar ta vårt gemensamma ansvar till förändring på riktigt, innan det är för sent.

Jag gör redan mycket i min vardag för att minska utsläppen från mina resor, min mat och mitt boende. Men jag kan inte göra allt själv. Jag vill se att du och ditt parti prioriterar klimatfrågan – på riktigt. 

Vi lever just nu på ett sätt som äventyrar vår och våra barns framtid. Det krävs en snabb och omfattande omställning av hela samhället. För att det ska lyckas krävs modiga politiker som tar klimatkloka beslut.

Återkom gärna till mig och berätta hur du och ditt parti tänker i de här frågorna.

Lisa Lindberg
Hägersten

Stoppa fossilberoendet!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 554 av 764 i denna kampanj