Öppet brev till Ebba Busch Thor, Kristdemokraterna

Orolig för mina barns framtid

2019-04-24

Hej Ebba, jag är orolig över klimatförändringarna. I dag minskar de svenska utsläppen i stort sett inte alls, och koldioxidhalten i atmosfären är högre än på flera miljoner år. Det är dags att ta klimatfrågan på allvar. 

Flyget är en av de enskilda aktiviteter som orsakar störst utsläpp. Trots det betalar inte flyget sina miljökostnader – det är befriat från både koldioxid- och energiskatt. Utrikesflyget slipper dessutom att betala moms. Om vi ska få bukt med utsläppen från flyget så måste politiken sluta subventionera flyget. Jag vill veta hur du och ditt parti verkar för att flyget ska betala sina miljökostnader?

Jag gör redan mycket i min vardag för att minska utsläppen från mina resor, min mat och mitt boende. Men jag kan inte göra allt själv. Jag vill se att du och ditt parti prioriterar klimatfrågan – på riktigt. 

Återkom gärna till mig och berätta hur du och ditt parti tänker i de här frågorna.

Maja Hagström
Stockholm

Stoppa fossilberoendet!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 553 av 764 i denna kampanj