Öppet brev till Venstre, Venstre

Klimavalg i Oslo kommune?

2015-08-22

Kjære, Venstre

Jeg bor i Oslo. 

Jeg skal stemme i kommune- og fylkestingsvalget nå til høsten. Klima- og miljøpolitikk er det som avgjør hvem jeg skal stemme på, og derfor lurer jeg på hva dere har tenkt å gjøre med de viktigste temaene?

Norge har et akutt behov for en omstilling fra oljeavhengigheten og over mot fornybare klimajobber. Nesten alle norske kommuner har oljerelaterte arbeidsplasser som nå er truet. Har dere en plan for omstilling og etablering av nye grønne arbeidsplasser som reduserer klimagassutslippene i kommunen?

Transport er et viktig lokalt virkemiddel for å bøte på klimaproblemene. Har partiet en plan for miljøvennlig mobilitet med gang-, sykkel, og kollektivtilbud? Støtter dere samkjøring? Mener dere nye motorveiprosjekter er nødvendige for å løse lokale transportproblemer, og i tilfelle hvilke? Vil dere stoppe planene om utbygging av ny E18?

Tusen takk. Jeg gleder meg til å bruke min stemme i valget, og ser fram til gode svar på mine spørsmål.

Med vennlig hilsen

Truls Gulowsen

Har partiene en klimavennlig lokalpolitikk?

Denne kampanjen er laget av Greenpeace
This is letter 4 of 10 in this campaign