Öppet brev till Kristelig Folkeparti, Kristelig Folkeparti

klimajobber i oslo

2015-08-21

Kjære, Kristelig Folkeparti

Jeg bor i Oslo 

Jeg skal stemme i kommune- og fylkestingsvalget nå til høsten. Klima- og miljøpolitikk er det som avgjør hvem jeg skal stemme på, og derfor lurer jeg på hva dere har tenkt å gjøre med de viktigste temaene?

Norge har et akutt behov for en omstilling fra oljeavhengigheten og over mot fornybare klimajobber. Nesten alle norske kommuner har oljerelaterte arbeidsplasser som nå er truet. Har dere en plan for omstilling og etablering av nye grønne arbeidsplasser som reduserer klimagassutslippene i kommunen?

Tusen takk. Jeg gleder meg til å bruke min stemme i valget, og ser fram til gode svar på mine spørsmål.

Andreas Ytterstad

Har partiene en klimavennlig lokalpolitikk?

Denne kampanjen er laget av Greenpeace
This is letter 3 of 10 in this campaign