Öppet brev till Senterpartiet, Senterpartiet

Det grønne skiftet

2015-08-23

Hei Senterpartiet

Jeg bor i Oslo.

Jeg skal stemme i kommunevalget nå til høsten. Klima- og miljøpolitikk er det som avgjør hvem jeg skal stemme på og derfor lurer jeg på hva dere har tenkt å gjøre med de viktigste temaene?

Transport er et viktig lokalt virkemiddel for å bøte på klimaproblemene. Har partiet en plan for miljøvennlig mobilitet med gang-, sykkel, og kollektivtilbud? Støtter dere samkjøring? Mener dere nye motorveiprosjekter er nødvendige for å løse lokale transportproblemer, og i tilfelle hvilke? Vil dere stoppe slike veiplaner? Hvordan vil dere sikre ovegangen fra fossildrevne til biofuel/elektriske drevne kjøretøyer i landbruket? Støtter dere økning av vrakpanten for biler for å få verstingbilene ut at trafikken?

2015 bør bli historiens viktigste klimaår. Hvor høyt prioriterer dere klimaspørsmålet i partiprogrammet? Har dere en plan for reduksjon av klimagassutslipp i landbruket, og vil dere bruke arealplanlegging for å oppnå dette? Hva med båndlegging av myrer for å hindre CO2-utslipp?

Kjøtt har høyere klimagassutslipp enn plantekost, og nordmenns kjøttforbruk har økt kraftig de siste årene. Dette er en undervurdert del av klimapolitikken. Har dere planer for mer økologisk jordbruk og redusert bruk av importerte råvarer til kraftfor, og hvordan vil dere oppnå dette?

Tusen takk. Jeg gleder meg til å bruke min stemme i valget, og ser fram til gode svar på mine spørsmål.

Hilsen

Ivar Castberg

Har partiene en klimavennlig lokalpolitikk?

Denne kampanjen er laget av Greenpeace
This is letter 5 of 10 in this campaign