Öppet brev till Anders Ygeman, Regeringen, Energiminister, Socialdemokraterna

Kärnkraft – Nej tack!

2020-01-16

Attn. Anders Ygeman


Hej Anders Ygeman!

Jag är glad att Sverige har slagit fast ett mål om 100 procent förnybar elproduktion och hoppas att du vill stå upp för och försvara det målet.

Att Sverige kan ställa om till 100 procent förnybart har såväl expertmyndigheter som energibranschen själva konstaterat. Att understödja det är en framtidsinriktad politik i linje med målen om en hållbar utveckling.

Jag vill inte att mina skattepengar ska gå till kärnkraft utan vill istället att regeringen satsar på hållbar förnybar energi. Kärnkraft är farligt, dyrt och onödigt.

Vetenskapen ger oss knappt tio år att ställa om till ett hållbart samhälle. Istället för att debattera kärnkraft måste vi ta tag i den omfattade omställningen av samhället som vi behöver för att omgående och kraftigt minska utsläppen.

Jag vill att svensk energipolitik ska ge mig och de som kommer efter mig en säker framtid. Kärnkraft är extremt farligt, från brytningen av uran, till driften av anläggningarna. Det är med tanke på detta vare sig seriöst eller ansvarsfullt att ens överväga kärnkraft.

Jag vill uppmana dig att avvisa alla krav på mer kärnkraft i Sverige och istället stå upp för det beslutade målet om 100 procent förnybart. Det måste bli slut på det kortsiktiga tänkandet, vi så väl som framtida generationer behöver långsiktiga och hållbara lösningar på energifrågan.

Med vänliga hälsningar

Nina Törmark
Stockholm

Stå emot kärnkraftspopulismen, Ygeman!

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace Sverige
Detta är brev 20 av 35 i denna kampanj