Öppet brev till Anders Ygeman, Regeringen, Energiminister, Socialdemokraterna

Ingen kärnkraft tack!

2020-01-16

Attn: Anders Ygeman


Hej Anders Ygeman!

Jag stödjer målet om 100 procent förnybar elproduktion och hoppas att du vill stå upp för och försvara det målet. Är övertygad om att vi kan nå dit om vi bestämmer oss. Kärnkraften behövs inte. Den är både farlig och dyr och har ingen framtid i Sverige. Det är varken tekniskt eller ekonomiskt möjligt att rädda klimatet med kärnkraft vilket Sverige konstaterat för flera år sedan. Bra jobbat!

När nu M, KD och SD försöker väcka liv i kärnkraftsfrågan så är innebär det en distraktion från verkliga lösningar på klimathotet. De köper sig tid, dybar tid som istället måste användas för att ställa om nu. Forskarna ger oss tio år att ställa om till ett hållbart samhälle. Istället för att debattera kärnkraft måste vi ta tag i den omfattade omställningen av samhället som vi behöver för att omgående och kraftigt minska utsläppen.

Jag hoppas att du och regeringen står på er och försvarar energiöverenskommelsens mål om ett 100 procent förnybart elsystem i Sverige. Öppna inte upp för mer kärnkraft i Sverige!

Anna Bergman
Sätila

Stå emot kärnkraftspopulismen, Ygeman!

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace Sverige
Detta är brev 21 av 35 i denna kampanj