Öppet brev till Johanna Jönsson (C)

Inför inte tillfälliga uppehållstillstånd

2016-06-20

Hej Johanna,

Du ska rösta i den viktiga frågan om tillfälliga uppehållstillstånd och begränsningar av möjligheten till familjeåterförening.

Människor har i alla tider rört på sig över jorklotet i sin strävan efter ett gott och värdigt liv. I tider av kris har ofta flykten varit den enda utvägen. Några människor har då haft möjligheten att anting hjälpa de flyende eller att förhindra deras flykt. Eftervärden beundrar de som hjälpt till, men föraktar de som av en allar annan anledning stängt människor ute. Du har makten att fatta ett klokt beslut som går i linje med värderingar i en demokratisk rättsstat; du har möjlighet att värna de mest utsatta människorna som befinner sig i vårt land och som har flytt krig och förföljelse. Du har också möjlighet att lägga sten på börda på människor som lider av trauma och människor som har tvingats bli separerade från sin familj. 

Nu är det du som har makten att fatta ett värdigt eller ovärdigt beslut. Jag vädjar till dig att använda din röst som riksdagsledamot för dina medmänniskors rätt att få slippa leva i ovisshet om sin framtid. Rösta nej till den tillfälliga lagen.

Mattias Frihammar
Stockholm

Vädja till riksdagen att rösta nej till tillfälliga lagen!

Kampanjen sker i samarbete med Amnesty International
Detta är brev 333 av 455 i denna kampanj