Öppet brev till Christian Holm (M)

Låt Sverige fortsätta vara ett föredöme i världen!

2016-06-20

Hej Christian!

Jag vet att du alltid varit intresserad av internationella frågor och att du engagerar dig för människor i nöd. Nu håller Sveriges Riksdag på att begå ett stort misstag. Istället för att låta Sverige fortsätta att vara ett lysande föredöme i Världen, med en generös och människovänlig flyktingpolitik, riskerar vi nu att hamna i flyktingmottagningsligans bottenskikt genom att bland annat besluta om tillfälliga uppehållstillstånd och begränsningar av möjligheten till familjeåterförening. 

Det kommer leda till att människor på flykt, som redan drabbats av krig och elände, tvingas leva med ständig oro över sin framtid. Förslaget förstör också möjligheterna till återförening av familjemedlemmar, vilket är förödande för både de människor som har lyckats fly hit, och för de anhöriga som finns kvar i farliga och hotfulla situationer. Som vanligt är de barnen som drabbas värst.

Jag ber dig att du i morgon använder din röst för barns och vuxnas rätt till familjeåterförening och för att låta dem slippa leva i ovisshet om sin framtid i Sverige. Rösta för medmänsklighet, rösta nej till den tillfälliga lagen.

Gustav Larson
Kil

Vädja till riksdagen att rösta nej till tillfälliga lagen!

Kampanjen sker i samarbete med Amnesty International
Detta är brev 334 av 455 i denna kampanj