Öppet brev till Eva Sonidsson (S)

Rösta inte för en ovärdig, orättvis och olaglig flyktingpolitik!

2016-06-20

Hej, Eva,

Det lagförslag som regeringen presenterat, om bland annat tillfälliga uppehållstillstånd och begränsningar av möjligheten till familjeåterförening, som du ska rösta om den 21 juni strider mot internationella konventioner, har fått massiv kritik av alla remissinstanser och är helt enkelt ogenomtänkt, inhumant och rent olagligt. 

Omröstningen i morgon avgör om Sverige ska stå upp för humanitet och mänskliga rättigheter eller falla till föga för rasism och fascism. 

Lagen är dessutom kontraproduktiv. De som drabbas av konsekvenserna av lagen kommer inte att mäkta med att fokusera på integration och de som lider av trauma kommer inte att få nödvändig behandling. Migrationsverket kommer att tvingas lägga ned enorma resurser på omprövningar. En stor mängd barn i vårt land kommer inte att fungera i skolan. Att ensamkommande barn ska behöva sitta flera år i förvar utan möjlighet att få asyl, för att sedan skickas tillbaka till länder utan fungerande mottagande så snart de fyller 18 är rent ut sagt fruktansvärt. Vilka förhållanden kommer de barnen leva under? Hur kommer deras liv att se ut?

Jag är mycket oroad över utvecklingen i Sverige. Är detta framtiden? Enligt myndigheter, psykologer och läkare, socialsekreterare och migrationsverkspersonal och lärare är att den tillfälliga lagen är fel väg att gå. Enligt juridiska forskare och verksamma jurister strider lagen och beredningen av lagen mot internationella konventioner och mot sveriges grundlag. 

Jag vädjar till dig att stå upp för rätt, rättvisa och människovärde. Jag vädjar till dig att rösta nej till lagförslaget. 

Tova Bennet, 
Malmö

Vädja till riksdagen att rösta nej till tillfälliga lagen!

Kampanjen sker i samarbete med Amnesty International
Detta är brev 332 av 455 i denna kampanj