Öppet brev till Sven-Erik Bucht, Landsbygdsminister, Socialdemokraterna

Hela Sverige ska överleva och leva gott, LÄNGE!

2016-06-05

Attn. Sven-Erik Bucht


Hej Sven-Erik,

Jag väljer svensk mat för att den är snällare mot djur och natur. Och många av mina vänner köper svenskt av precis samma anledning.

Svensk djuromsorg är bland den bästa i världen, vi använder lite antibiotika och det är ovanligt med salmonella. Jag är orolig för att den nya livsmedelsstrategin kan leda till försämringar både när det kommer till miljön, hälsan och djuren.

Jag väntar mig att regeringens livsmedelsstrategi minskar spridningen av bekämpningsmedel och ökar den ekologiska produktionen så att strategin lever upp till miljömålet Giftfri miljö.

Kom igen, jag litar på att du arbetar för en strategi som inte försämrar skyddet för varken djur eller miljö. Fortsätt satsa på ett av världens renaste jordbruk!

Eva Brandin
Gamleby

Hallå politiker, försämra inte svensk mat!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 95 av 122 i denna kampanj