Öppet brev till Isak From, Ledamot Miljö- och jordbruksutskottet, Socialdemokraterna

Värna vårt kulturarv inom jordbruket

2016-06-13

Hej Isak,

Jag väljer svensk mat för att den är snällare mot djur och natur. Och många av mina vänner köper svenskt av precis samma anledning.

Svensk djuromsorg är bland den bästa i världen, vi använder lite antibiotika och det är ovanligt med salmonella. Jag är orolig för att den nya livsmedelsstrategin kan leda till försämringar både när det kommer till miljön, hälsan och djuren.

Jag räknar med att regeringens livsmedelsstrategi lever upp till miljömålet Ett rikt odlingslandskap där betande djur skyddar hotade arter och naturtyper.

Kom igen, jag litar på att du arbetar för en strategi som inte försämrar skyddet för varken djur eller miljö. Fortsätt satsa på ett av världens renaste jordbruk!

Ingalill Samuelssin
Sundbyberg

Hallå politiker, försämra inte svensk mat!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 96 av 122 i denna kampanj