Öppet brev till Matilda Ernkrans, Ordförande Miljö- och jordbruksutskottet, Socialdemokraterna

Hallå politiker! Se till att Sverige får en mycket högre självförsörjningsgrad för livsmedel!

2016-06-04

Hej Matilda,

Jag väljer svensk mat för att den är snällare mot djur och natur. Och många av mina vänner köper svenskt av precis samma anledning.

Svensk djuromsorg är bland den bästa i världen, vi använder lite antibiotika och det är ovanligt med salmonella. Jag är orolig för att den nya livsmedelsstrategin kan leda till försämringar både när det kommer till miljön, hälsan och djuren.

Jag förväntar mig att ditt beslut respekterar planetens, ekosystemens, djurens och konsumenternas krav på en hållbar produktion och konsumtion. Sverige måste leva upp FN:s globala mål för hållbar utveckling - Agenda 2030.

Jag förväntar mig att regeringens livsmeddelsstragegi snabbt ger Sverige en mycket högre självförsörjningsgrad för livsmedel! Idag är den skrämmande låg och vi är oerhört sårbara för störningar i livsmedelsförsörjningen. Jag vill bara nämna betalningssystemen och bränsleförsörjnignen!

Jag väntar mig att regeringens livsmedelsstrategi minskar spridningen av bekämpningsmedel och ökar den ekologiska produktionen så att strategin lever upp till miljömålet Giftfri miljö.

Jag räknar med att regeringens livsmedelsstrategi lever upp till miljömålet Ett rikt odlingslandskap där betande djur skyddar hotade arter och naturtyper.

René Mortensen
Grebbestad

Hallå politiker, försämra inte svensk mat!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 94 av 122 i denna kampanj