Öppet brev till Anders Ygeman, Energi- och digitaliseringsminister, Socialdemokraterna

Försigtighetsprincip

2020-08-22

Martin Klumbies
Göteborg
Under nittonhundrasjuttiotalet var jag chef för en grupp miljöpolis i Hamburg, i anslutningen under åttiotalet var jag lärare i Wasserschutzpolizei-Schule i Hamburg; mina ämnen var transport av farligt gods och bekämpning av miljöbrott. Att följa den nationala och internationaler utvecklingen var och är en viktig angelägenhet för mig. 
En övertygelse som jag fått är att vi människor har absolut ingen spelrum kvar för konservativa/fossila tokigheter. Bland mycket annat måste vi följer försiktighetsprincipens  som ju redan krävdes 1992 i Rio (princip 15 av deklarationen). Jag förväntar mig att regeringen och du gör allt för att stoppa Preems planer.

Med vänliga hälsningar

Martin Klumbies

 

 

 

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 1322 av 1619 i denna kampanj