Öppet brev till Hanna Westerén, Miljöpolitisk talesperson, Socialdemokraterna

Stoppa utbyggnaden av Preemraff!

2020-08-22

Hej, Hanna!

Jag tycker det är bra och ansvarsfullt att ni i regeringen har beslutat att ta över prövningen av utbyggnaden av Preemraff i Lysekil. Eftersom regeringen har ett tydligt ansvar för klimatmålen enligt klimatlagen kan ni pröva ärendet bredare än vad domstolen har kunnat göra. Det står klart att en utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil minskar möjligheterna att nå klimatmålen. Jag hoppas därför att regeringen säger nej till Preemraffs ansökan och därmed sätter stopp för ökade utsläpp.

Sedan år 1990 har den svenska industrin minskat sina utsläpp av växthusgaser med 17 procent. Samtidigt har raffinaderierna i Sverige ökat sina utsläpp med 33 procent, trots att vi vet att utsläpp från alla sektorer måste minska. I och med den planerade utbyggnaden skulle Preems raffinaderi ensamt stå för en sjättedel av den svenska industrins koldioxidutsläpp. Jag själv försöker varje dag ta små och stora steg för att ställa om till ett mer hållbart liv. Jag förväntar mig att både stora företag och regeringen också tar sitt ansvar och gör vad de kan för att bidra till klimatomställningen.

Om fossilindustrin tillåts släppa ut ökade mängder koldioxid kommer det bli helt omöjligt att nå Parisavtalets mål; det är forskningen tydlig med. Dessutom skulle det blir mycket svårt att nå de klimatmål som riksdagen tagit fram. Det har såväl svenska myndigheter som internationella forskare slagit fast. Det bekymrar mig mycket att vissa partier som står bakom klimatmålen aktivt uttalat sig för en utbyggnad av Preemraff. Jag förväntar mig att regeringen, som är ytterst ansvarig för klimatmålen och som dessutom har ambitionen att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland, lyssnar på forskarna.

Det senaste halvåret har Coronapandemin visat hur sårbart vårt samhälle är för kriser. Preem själva menar att de är en del av den svenska krisberedskapen. Men genom att fortsätta satsa på fossila bränslen är Preem medskyldiga till att elda på klimatkrisen. Samtidigt gör vårt beroende av importerad olja samhället än mer sårbart. Vi måste avveckla – inte bygga ut – fossilindustrin i Sverige, och istället satsa på en förnybar omställning.

Beaktat dessa faktorer, hoppas jag att regeringen på allvar överväger att neka Preem tillstånd för utbyggnaden, ett viktigt steg på vägen till ett fossilfritt Sverige. Om klimatkrisen ska kunna hanteras väl, krävs att Sverige är ett föregångsland. Om Sverige inte vidtar nödvändiga åtgärder kan vi inte förvänta oss att andra länder ska göra det, utan vi behöver vara förebilder med vår klimatpolitik. Stoppa utbyggnaden av Preem, och visa omvärlden att Sverige ämnar uppfylla Parisavtalet!

Kommer du som representant för regeringen att agera för att sätta stopp för ökade utsläpp från Preemraff?

 

Med vänlig hälsning,

Axel Eriksson, student i Lund

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 1322 av 1618 i denna kampanj