Öppet brev till Magdalena Andersson, Finansminister, Socialdemokraterna

Ansvar

2020-08-22

Hej Magdalena!

Jag tycker det är bra att ni i regeringen har beslutat att ta över prövningen av utbyggnaden av Preemraff i Lysekil. Eftersom regeringen har ett tydligt ansvar för klimatmålen enligt klimatlagen kan ni pröva ärendet bredare än vad domstolen har kunnat göra. En utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil minskar möjligheterna att nå klimatmålen, blir landets enskilt största utsläppskälla för koldioxid och minskar Sveriges trovärdighet i miljöarbetet. Regeringen ska inte se till enskilda företag framför landets bästa och att bygga vidare i traditionella fossila banor är inte en värdig ekonomisk bas för vårt framtida samhälle. Jag förväntar mig att regeringen står för tydliga klimatambitioner och säger nej till Preemraffs ansökan. Därmed sätter vi stopp för ökade utsläpp och kan känna oss stolta över vår klimatpolitik.

Om fossilindustrin tillåts släppa ut ökade mängder koldioxid kommer det bli helt omöjligt att nå Parisavtalets mål, det är forskningen tydlig med. Dessutom skulle det blir mycket svårt att nå de klimatmål som riksdagen tagit fram – det har såväl svenska myndigheter som internationella forskare slagit fast. Det bekymrar mig mycket att partier som står bakom klimatmålen samtidigt aktivt uttalat sig för en utbyggnad av Preemraff. Jag förväntar mig att regeringen, som är ytterst ansvarig för klimatmålen och som dessutom har ambitionen att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland, lyssnar på forskarna och säger nej till planerna på utbyggnad. Arbetstillfällen är viktigt i hela landet, men de ska skapas i hållbara verksamheter.

Jag ser fram emot ett beslut som markerar början på slutet för fossila bränslen - fossiler hör inte till framtiden. Jag litar på att du förstår att nej till utbyggnaden av Preemraff är det enda rätta för både miljön och för landets ekonomi.

Eva Johansson
Olofström

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 1323 av 1619 i denna kampanj