Öppet brev till Magdalena Andersson, Partiledare, Socialdemokraterna

Att vara proaktiv, inte bara reaktiv

2022-08-27

Hej Magdalena, jag tycker det är bra och oerhört viktigt att frågan om klimat och miljö finns på er politiska agenda. Men jag saknar kraftfulla åtgärder för att snabbt minska koldioxidutsläppen och stoppa förlusten av biologisk mångfald. Det vi vet säkert går inte att bortse från och vi vet att det är illa, mycket illa.

För mig är det en stor sorg att se Socialdemokraterna agera till synes helt utan egen agenda, bara reagera på högerpartiernas alltmer befängda utspel. Detta gör att även socialdemokraternas politiska förslag framstår som befängda.

Istället skulle jag önska en socialdemokrati som uttrycker en egen idé, som berättar om en egen vilja och som visar en egen politisk kraft som bygger upp en egen opinion, inte bara kommer efter som en sämre kopia av de blåbruna. Våga gå före, våga föra fram en egen idé som medborgare kan ansluta sig till. Nu är min känsla att det är tvärt om: socialdemokraterna försöker ansluta sig till det man uppfattar som en redan existerande folkvilja. Fel väg! Se till att börja bygga er egen folkvilja.

Och bygg den på att hantera den kris vi själva försatt oss i och bygg den på jämställda villkor över samhällsklasserna. Låt de välbeställda betala mer eftersom de bidragit mer till förödelsen. Den principen bör gälla såväl i Sverige som globalt vilket ger oss välbeställda svenskar ett ansvar att bidra mer än genomsnittet.

Klimatförändringen måste behandlas som ett direkt hot mot människor, växter och djur. Vi har inte längre tid för kompromisser och svaga styrmedel. Det finns fortfarande en liten chans att klara den viktiga 1,5-gradersgränsen, men det förutsätter att rika länder som Sverige, som släppt ut mer koldioxid per person än de flesta, agerar nu. Jag är redo att ställa mig bakom modiga politiker som vågar fatta beslutet om ett fossilförbud 2030.

Hoten mot den biologiska mångfalden blir alltmer akuta. Överexploatering, förstörda ekosystem och livsmiljöer är globala problem som gör att arter just nu försvinner i allt snabbare takt världen över. De främsta hoten i Sverige är att skogar med höga naturvärden avverkas, att viktiga livsmiljöer växer igen samtidigt som klimatkrisen hotar deras existens ytterligare. Jag hade hoppats att socialdemokraterna skulle arbetat hårdare för att skydda de arter som annars riskerar att försvinna.

Vi är många, och vi blir allt fler, som förstår att det krävs ett kraftfullt agerande. Tillsammans kan vi bromsa klimatförändringarna och stoppa utarmningen av våra ekosystem. Men det kräver modiga beslut från modiga politiker.

Återkom gärna till mig och berätta hur socialdemokraterna tänker i de här frågorna. Tack på förhand!

Mats Liljedahl
Arvika

Skriv till politikerna inför riksdagsvalet 2022

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 174 av 192 i denna kampanj