Öppet brev till Maria Nilsson, Partisekreterare, Liberalerna

miljö och 1,5 grader?

2022-08-26

Hej Maria, jag tycker det är bra och oerhört viktigt att frågan om klimat och miljö finns på er politiska agenda. Men tyvärr saknar jag tillräckliga åtgärder för att snabbt minska koldioxidutsläppen, stoppa förlusten av biologisk mångfald och säkra vår framtid tillsammans på den här planeten.

Mer än halva Sveriges yta är täckt av skog, samtidigt befinner sig skogens biologiska mångfald i kris. Skogsbruket har förändrat vår natur i grunden. Trots steg i rätt riktning fortsätter Sverige att omvandla naturliga skogsekosystem till odlingar av gran och tall. Dessutom påverkar avverkningar den viktiga kolsänkan och kolförrådet i skogen negativt. Jag kommer lägga min röst på politiker som ser bristerna i svenskt skogsbruk och fattar beslut för ett hållbart skogsbruk som säkerställer skogens alla värden.

Kan jag lita på er inför riksdagsvalet 2022? Kommer ditt parti att sätta frågan om klimat och miljö överst på er politiska agenda?

anne lindfors
sundbyberg

Skriv till politikerna inför riksdagsvalet 2022

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 173 av 192 i denna kampanj