Öppet brev till Per Bolund, Språkrör, Miljöpartiet

Hur kan jag veta att ni verkligen kommer göra det rätta för miljön och människor?

2022-08-29

Hej Per, jag tycker det är bra och oerhört viktigt att frågan om klimat och miljö finns på er politiska agenda. Men tyvärr saknar jag tillräckliga åtgärder för att snabbt minska koldioxidutsläppen, stoppa förlusten av biologisk mångfald och säkra vår framtid tillsammans på den här planeten. Dessutom har ni tappat i mitt förtroende från när ni under flyktingkrisen gick från era hjärtefrågor och sym på era medarbetare. Uitfrån såg du som ni är villiga att kompromissa med era värden bara för att få makt, även om det innebär att ni beslutuar/går med på saker som går emot era hjärtefrågor.  Hur kan jag veta att ni verkligen kommer sätta mijön och andra hjärtefrågor i  första rummet om ni får hela eller delar av makten?

Klimatförändringen måste behandlas som ett direkt hot mot människor, växter och djur. Vi har inte längre tid för kompromisser och svaga styrmedel. Det finns fortfarande en liten chans att klara den viktiga 1,5-gradersgränsen, men det förutsätter att rika länder som Sverige, som släppt ut mer koldioxid per person än de flesta, agerar nu. Jag är redo att ställa mig bakom modiga politiker som vågar fatta beslutet om ett fossilförbud 2030.

Det finns ett tydligt samband mellan den hotade biologiska mångfalden och naturens motståndskraft mot klimatförändringens konsekvenser. För att bromsa klimatförändringen måste vi sluta använda fossila bränslen och förändra vårt utnyttjande av naturresurser. Är ditt parti modigt nog att fatta dessa avgörande beslut?

Vi är många, och vi blir allt fler, som förstår att det krävs ett kraftfullt agerande. Vi har inte längre tid för kompromisser och svaga styrmedel. Tillsammans kan vi bromsa klimatförändringarna och stoppa utarmningen av våra ekosystem. Men det kräver modiga beslut från modiga politiker.

Kan jag lita på er inför riksdagsvalet 2022? Kommer ditt parti att sätta frågan om klimat och miljö överst på er politiska agenda?

Återkom gärna till mig och berätta hur ditt parti tänker i de här frågorna. Tack på förhand!

Karin Elfwing
Enköping

Skriv till politikerna inför riksdagsvalet 2022

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 175 av 192 i denna kampanj