Öppet brev till Tony Haddou (V)

Visa världen att Sverige kan klara klimatmålen

2018-10-25

Hej Tony,

Genom flera gedigna källor så som BBC, Naturskyddsföreningen och radionyheter från Sveriges Radio har jag fått reda på att klimatpolitiken i Sverige inte räcker för att klara klimatmålen i Parisavtalet. Jag skriver till dig för att jag tror på att vi kan komma med tuffare klimatpolitiska förslag.

Världens länder har enats om att begränsa uppvärmningen till långt under 2 grader, med siktet inställt på högst 1,5 grader. Ju större uppvärmningen blir, desto värre blir konsekvenserna. Än så länge går uppvärmningen att begränsa till 1,5 grader, men det krävs att utsläppen minskar – radikalt. Jag har förstått att detta innebär att i Sverige behöver utsläppen då nå noll senast 2030. Den största påverkaren är fossila bränslen eftersom att den används i störst grad och bidrar med de mest långvarigt klimatskadliga utsläppen. För att lyckas med att skynda få ner utsläppen måste vi sluta använda fossila bränslen, som i dag står för 70 procent av Sveriges klimatpåverkan. Hur jobbar du och ditt parti för att fossila bränslen ska sluta användas?

Den senaste tidens värmerekord, torka och skogsbränder har gjort det ännu tydligare hur sårbara vi är för extremväder. Vetenskapsmän pekar mot att vår klimatpåverkan kan vara orsaken till ökningen av dessa globalt sett. Klimatförändringarna är inte en fråga bara för framtida generationer. Tvärtom – den globala uppvärmningen pågår redan nu. Om den inte begränsas kommer följderna bli förödande, den här sommaren har gett oss ett smakprov på det. Jag vill vara säker på att du och ditt parti är beredda att prioritera klimatet. Hur tänker ni göra det?

Jag gör redan mycket i min vardag för att minska utsläppen från mina resor, min mat och mitt boende. Men jag kan inte göra allt själv. Jag vill se att du och ditt parti prioriterar klimatfrågan – på riktigt. 

Vi lever just nu på ett sätt som äventyrar vår och våra barns framtid. Det krävs en snabb och omfattande klimatomställning. För att det ska lyckas krävs modiga politiker som tar klimatkloka beslut. Du kan vara en av dem.

Återkom gärna till mig och berätta hur du och ditt parti tänker i de här frågorna.

 

Med mljövänliga hälsningar,

Anton Rosenberg
Göteborg

Stoppa fossilberoendet!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 308 av 764 i denna kampanj