Öppet brev till Annie Lööf, Centerpartiet

Effektivare klimatpolitik nu!

2018-10-25

Hej Annie.

Jag skriver till dig för att jag tror att du är en av de få politiker som har möjlighet att påverka dessa frågor.

Klimatet är en ödesfråga, och de närmaste tio åren är helt avgörande för att undvika katastrofala klimateffekter. Det visar FN:s klimatpanel IPCC i sin nya klimatrapport. Nu vill jag att du som politiker gör allt du kan för en tuffare klimatpolitik som leder till utsläppsminskningar på både kort och lång sikt. 

Jag vet att jag som privatperson kan påverka i det lilla men mitt hopp står till dig som politiker att verklufen förändra och skapa en gnutta hopp om vår gemensamma framtid. Vi vet alla att det krävs stora politiska förändringar för att ens ha möjlighet att påverka vår framtid. Och jag tror att klimatet är en ffåga som faktuskt kan ena det svenska folket som idag är mer splittrat än nånsin. Jag tror att det gemensamma projektet i att konkret verka för en hållbar (och möjlig) framtid är något som de flesta oavsett politisk hållning skulle stå bakom. Vi som folk är redo att göra stora uppoffringar men vi behöver politiska ledare att följa och som leder oss framåt mot en bättre värld. 

Världens länder har enats om att begränsa uppvärmningen till långt under 2 grader, med siktet inställt på högst 1,5 grader. Ju större uppvärmningen blir, desto värre blir konsekvenserna. Än så länge går uppvärmningen att begränsa till 1,5 grader, men det krävs att utsläppen minskar – radikalt. I Sverige behöver utsläppen nå noll senast 2030. För att klara det måste vi sluta använda fossila bränslen, som i dag står för 70 procent av Sveriges klimatpåverkan. Hur jobbar du och ditt parti för att fossila bränslen ska sluta användas? Och vad kan ni göra mer för att påverka internationellt? 

Vi lever just nu på ett sätt som äventyrar vår och våra barns framtid. Det krävs en snabb och omfattande klimatomställning. För att det ska lyckas krävs modiga politiker som tar klimatkloka beslut. Jag och många andra sätter vårt hopp till dig.

Nora Nilsson
Stockholm

Stoppa fossilberoendet!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 309 av 764 i denna kampanj