Öppet brev till Ibrahim Baylan, Näringsminister

Vill du göra vad som behövs för att bromsa klimatkrisen?

2020-06-05

Hej Ibrahim, all heder åt dg och dina kollegor som tycker, tänker och fattar avgörande beslut i denna omvälvande tid. Jag vill uppmuntra dig och Regeringen att fatta mod att tydligt vända det skadliga fossilberoendet ryggen. Det skulle ge mig och många med mig hopp för våra barns jord och framtid. 

Just nu prövar Mark- och miljööverdomstolen om Preem ska få tillstånd att bygga ut sitt raffinaderi i Lysekil (mål M 11730-18). Efter att domstolen har yttrat sig är det regeringens tur att pröva om utbyggnaden är förenlig med klimatmålen och om den ska tillåtas eller inte. Min önskan är att ni i regeringen säger nej till en utbyggnad av Preemraff, för att vi i Sverige ska kunna minska utsläppen i tillräcklig takt för att  nå våra beslutade klimatmål. 

Utbyggnaden av Preemraff är ett fossilt projekt, företagets ansökan är tydlig med att man vill få ett evighetstillstånd att släppa ut ytterligare en miljon ton koldioxid per år, utan tidsbegränsning. Preems ansökan innebär inte på något sätt att företaget skulle förbinda sig juridiskt till att genomföra klimatåtgärder. Preem vill med andra ord få ett bindande tillstånd att öka sina redan oerhört stora utsläpp – mot vaga löften om att kanske minska utsläppen senare. Det är exakt det tankesättet som lett oss in i en djup klimatkris. Därför anser jag att regeringen måste ta sitt ansvar och säga nej till utbyggnaden av Preemraff.

Jag utgår från att du känner till detta och hur lite utsläpp vi kan kosta på oss innan vi, mycket snart, behöver nå ett hållbart samhälle utan utsläpp. Min fråga är därför mycket rak: Kommer du som representant för regeringens näringspolitik agera för att sätta stopp för ökade utsläpp från Preemraff?

 

Med vänliga hälsningar

Emil Alerklang

Fristad

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 393 av 1619 i denna kampanj