Öppet brev till Ibrahim Baylan, Näringsminister

Framtiden är här

2020-06-05

Hej Ibrahim. Jag hoppas på dig, att du vill bidra till en hållbar framtid.

Jag tycker det är bra och ansvarsfullt att du som medlem i dennregerinf jag röstade på har beslutat att ta över prövningen av utbyggnaden av Preemraff i Lysekil.

Eftersom du och regeringen har ett tydligt ansvar för klimatmålen enligt klimatlagen kan du och regeringen pröva ärendet bredare än vad domstolen kan göra. Det står klart att en utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil minskar möjligheterna att nå klimatmålen. Jag hoppas därför att du bidrar till att min regering säger nej till Preemraffs ansökan och därmed sätter stopp för ökade utsläpp.

Coronapandemin har visat hur sårbart vårt samhälle är för kriser. Preem själva menar att de är en del av den svenska krisberedskapen. Men genom att fortsätta satsa på fossila bränslen är Preem medskyldiga till att elda på klimatkrisen. Samtidigt gör vårt beroende av importerad olja samhället än mer sårbart. Vi måste avveckla – inte bygga ut – fossilindustrin i Sverige, och istället satsa på en förnybar omställning.

Kommer du som representant för regeringen att agera för att sätta stopp för ökade utsläpp från Preemraff?

Lilie Kärrman
Värmdö

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 392 av 1619 i denna kampanj