Öppet brev till Infrastrukturminister Tomas Eneroth

Vill du att dina och våra barn ska lida av vuxnas beslut som påverkar deras miljö?

2018-02-03

TILL INFRASTRUKTURMINISTER TOMAS ENEROTH

Hej Tomas,

Du måste visa att du tar ansvar för miljön och inte låta den försämras ännu mer pga ökade kommersiella intressen. Det är hög tid att du och övriga politiker företräder våra barn på fördomsfullt sätt som kommer ärva alla tidigare beslut. 

Vill inte du att dina barn ska kunna respektera och se upp till dig?

Du behöver föregå med gott exempel, eller hur?

Jag är mycket kritiskt inställd till förslaget att bygga Horsstensleden - en ny motorväg för jättefartyg genom Stockholms skärgård. Projektet kommer att innebära enorma ingrepp på vår gemensamma orörda skärgård och riskerar att förstöra den världsunika skärgårdsmiljön för alltid. 

Stockholms skärgård är unik och jag anser att det närliggande naturreservatet borde utökas så att det även omfattar området i vilket Horsstensleden är planerat att byggas. Skärgården borde vara ett världsarv och det är min förhoppning att Regeringen arbetar för att se till att det blir det i framtiden.

Med detta sagt hoppas jag att Regeringen tar till sig av den omfattande kritiken som riktats mot förslaget att bygga Horsstensleden. Det är ett projekt som vore mycket skadligt för Stockholms skärgård och är en åtgärd som inte borde finnas med i den nationella planen för transportsystemet 2018–2029.

Tacksam om du bekräftar att du mottagit mina synpunkter med vändande mail.

Fredrik Henning
Stockholm

Stoppa Horsstensleden!

Detta är brev 500 av 953 i denna kampanj