Öppet brev till Karin Svensson Smith (MP)

Vilket land ska Sverige bli?

2018-03-25

Hej!

Jag är, som du vet Karin, vänsterpartist i Lund och skriver till dig i förhoppning att vi delar värderingar när det gäller människovärde, rättvisa och solidaritet.

Två viktiga omröstningar väntar dig som riksdagsledamot: Amnesti för ensamkommande flyktingungdomar den 28 mars och den nya gymnasielagen något senare.

Det är framför allt de ca 12 000 utvisningshotade afghanska ungdomarna som berörs. De flesta av dem är hazarer och är därmed föremål för diskriminering i den region de flytt från. Har du läst ”Flyga drake” eller sett filmen?

Kanske ett tusental låter sig ensamutvisas frivilligt. Kanske lika många tar sig till Frankrike. Återstår ca 10 000 som blir kvar i landet. Om man lyckas tvångsutvisa 1 000 per år tar det tio år tills alla är borta.

Vi kommer att ha 10 000 papperslösa tonåringar på våra gator, om inte tillräckligt många frivilliga krafter ställer upp. Kostnaden för kriminalitet är svår att beräkna, likaså kostnaden för förstörda liv i form av självmord och drogmissbruk. Istället för att ge samtliga amnesti och införliva dem i vårt folkhem. Där det ju inte finns några styvbarn, eller hur?

Det finns en mängd argument som talar för hur orimligt ett utvisningsscenario ter sig. Allt de lidande som de berörda ungdomarna utsätts för. Allt det lidande som samhället runtomkring dem utsätts för – alla de solidariska människor som efter hösten 2016 har ställt upp för ungdomarna; det hopp och den framtidstro som alla berörda blir berövade. I USA och på många andra platser har vi nyss sett hur miljontals tonåringar varit på marsch för ett samhälle utan hot från skjutvapen på skolor och i civilsamhället – ska våra tonåringar och vi andra bli berövade den framtidstro som de amerikanska ungdomarna nu manifesterar? Ska vi bli ett samhälle av cyniker där ingen tror på mänsklig godhet eller på framtiden?

Jag ber dig att i Kata Dahlströms, Dag Hammarskjölds och Olof Palmes anda verka för AMNESTI NU! Och påverka dina riksdagskollegor!

Kamratliga hälsningar Nilla Bolding, vänsterpartistisk kommunpolitiker i Lund.

 

Ska du rösta ja eller nej?

Detta är brev 15 av 25 i denna kampanj