Öppet brev till Emma Carlsson Löfdahl (L)

Ska du rösta ja eller nej?

2018-03-25

Jag skriver till dig som representant för Jönköpings län och för att du kommer från Eksjö. Två viktiga omröstningar väntar dig som riksdagsledamot: Amnesti för ensamkommande flyktingungdomar den 28 mars och den nya gymnasielagen något senare. 

Det är framför allt de ca 12 000 utvisningshotade afghanska ungdomarna som berörs.

Vad händer om du röstar nej?

Kanske ett tusental låter sig ensamutvisas frivilligt. Kanske lika många tar sig till Frankrike. Återstår ca 10 000 som blir kvar i landet. Om man lyckas tvångsutvisa 1 000 per år tar det tio år tills alla är borta.

Vi kommer att ha 10 000 papperslösa tonåringar på våra gator, om inte tillräckligt många frivilliga krafter ställer upp. Kostnaden för kriminalitet är svår att beräkna, likaså kostnaden för förstörda liv i form av självmord och drogmissbruk.

Vi har nyligen bildat föreningen "Kvar i Eksjö", som arbetar för att 20-25 ungdomar över 18 år eller åldersuppskrivna med minst ett avslag på asylansökan, skall få bo kvar och gå kvar i gymnasiet här i Eksjö. Kommunen, som fått ca 1.700.000 kr. från regeringen för detta ändamål låter pengarna fylla andra budgethål. Vi har själva i egenskap av medmänniskor tagit emot några i våra hem, resten hyr vi vad bostäder vi får tag i åt och betalar ur våra egna fickor. Vi tror och hoppas att lagen skall ändras så att de får AMNESTI. Annars är ju vår kamp förgäves. Vi tror nämligen att dessa ungdomar behöver oss. Men vi tror också att vi behöver dem.

Kostnaden per tvångsutvisning kan beräknas till 100 000 per person. En månad i förvaret kostar 115 000 kr. För 10 000 ungdomar blir det minst 2 miljarder kronor. Läs mer:
https://stoppautvisningarna.blogspot.se/2018/03/kostnaderna-for-utvisningar-ar-skyhoga.html

Till detta kommer fortsatta kostnader för advokater och domstolar.

Hundratusentals människor i alla åldrar, även barn och ungdomar, förlorar tilliten till politiker, myndigheter och rättssamhället.

Vad händer om du röstar ja?

Om några månader har vi 12 000 ungdomar som börjar planera sin framtid. De lägger ner energi på sin skolgång samtidigt som de extraknäcker.

Om ett par år har vi 12 000 svensktalande och integrerade undersköterskor, fordonstekniker, svetsare, byggjobbare m.fl.

Om tio år har vi 1 000 sjuksköterskor, poliser, ambulansförare, piloter, forskare, programmerare, läkare m.fl.

Om 20-30 år har vi fler yrkesarbetande som tar hand om oss när vi är gamla.

Alla dessa kan på olika sätt stödja uppbyggnaden av Afghanistan.

Minst 215 000 kr per icke utvisad ungdom frigörs. Tillsammans med extraknäck räcker det för uppehälle i tre år.

Kommunerna får ett tillskott med en tonåring per 1000 invånare, något som många kommuner blir mycket glada för.

De partier som röstar för att vi ska behålla de ensamkommande ungdomarna i Sverige kommer att få ett ökat förtroende från civilsamhället. 

Flera av dessa ungdomar har via skolan praktik på t.ex. Mogårdens äldreboende och Eksjöhus. Du som själv arbetat inom äldreomsorgen vet att det redan behövs fler undersköterskor, inte minst inom hemtjänsten. Hur kommer det då att vara om 10-20 år? Vem skall ta hand om oss när vi blir gamla? Ungdomar väljer i alltför liten utsträckning vårdyrken. Dessa ungdomar kommer som en skänk från ovan, precis i den ålder där vår ålderspyramid (snarare vas) är som smalast. Inte alla, men många är ambitiösa, arbetsamma, tacksamma. De har asylskäl men de räknas inte då de inte kan bevisa det och Migrationsverket inte tror på deras berättelse. Och det måste finnas ett sätt att premieras om man i 3 år har visat att man "sköter sig"! 

Hur kan nya gymnasielagen förbättras?

-          Bäst vore om ”särskilda och synnerliga ömmande omständigheter” återinfördes i lagen.

-          Lagen bör omfatta alla ensamkommande som anlände innan lagen trädde i kraft (20 juli 2016).

-          Lagen bör omfatta all som registrerades som barn vid ankomsten, oavsett hur gammal personen var vid beslutet om avslag.

-          Väntetiden 15 månader bör räknas från den dagen då ungdomen anlände till Sverige tills dessa att Migrationsverkets beslut vunnit laga kraft.

Se https://stoppautvisningarna.blogspot.se/2018/02/remissvar-nya-gymnasielagen.html

Vill du veta mer?

På hemsidan finns mycket information. https://stoppautvisningarna.blogspot.se/

Katarina Abrahamsson
Eksjö

Ska du rösta ja eller nej?

Detta är brev 16 av 25 i denna kampanj