Öppet brev till Sven-Erik Bucht, Landsbygdsminister, Socialdemokraterna

Vi kräver en hållbar livsmedels strategi!

2016-05-11

Attention Sven-Erik Bucht


Hej Sven-Erik,

Jag väljer svensk mat för att den är snällare mot djur och natur. Och många av mina vänner köper svenskt av precis samma anledning.

Svensk djuromsorg är bland den bästa i världen, vi använder lite antibiotika och det är ovanligt med salmonella. Jag är orolig för att den nya livsmedelsstrategin kan leda till försämringar både när det kommer till miljön, hälsan och djuren.

Jag uppmanar dig att inte bara se till mängden mat som en konkurrensfördel utan att även försvara den svenska matens kvaliteter.

Om du väljer att sänka standarden på svensk mat kan jag lika gärna köpa billig importerad. Då finns det inte längre någon anledning för mig att handla svenskt. Ge mig istället ännu fler anledningar att välja svenskt och se till att svenska bönder kan konkurrera med den svenska matens alla miljöfördelar.

Peter Thidholm
Stockholm

Hallå politiker, försämra inte svensk mat!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 54 av 122 i denna kampanj