Öppet brev till Isak From, Ledamot Miljö- och jordbruksutskottet, Socialdemokraterna

För ett friskt jordbruk, natur, djur, invånare

2016-05-11

Hej Isak,

Jag väljer svensk mat för att den är snällare mot djur och natur. Och många av mina vänner köper svenskt av precis samma anledning.

Svensk djuromsorg är bland den bästa i världen - vi använder lite antibiotika, det är ovanligt med salmonella, och djuren mår mycket bättre än så många andra länder. Jag är orolig för att den nya livsmedelsstrategin kan leda till försämringar när det kommer till både miljön, hälsan och djuren.

Jag förväntar mig att ditt beslut respekterar planetens, ekosystemens, djurens och konsumenternas krav på en hållbar produktion och konsumtion. Sverige måste leva upp FN:s globala mål för hållbar utveckling - Agenda 2030.

Jag uppmanar dig att inte bara se till mängden mat som en konkurrensfördel utan att även försvara den svenska matens kvaliteter.

Jag väntar mig att regeringens livsmedelsstrategi minskar spridningen av bekämpningsmedel och ökar den ekologiska produktionen så att strategin lever upp till miljömålet Giftfri miljö. Gifter gör både miljön och oss sjuka. 

Jag räknar med att regeringens livsmedelsstrategi lever upp till miljömålet Ett rikt odlingslandskap där betande djur skyddar hotade arter och naturtyper. Vi har inte råd att förlora vår natur i den utsträckning vi gör idag. 

Om du väljer att sänka standarden på svensk mat kan jag lika gärna köpa billig importerad. Då finns det inte längre någon anledning för mig att handla svenskt. Ge mig istället ännu fler anledningar att välja svenskt och se till att svenska bönder kan konkurrera med den svenska matens alla miljöfördelar.

Kom igen, jag litar på att du arbetar för en strategi som inte försämrar skyddet för varken djur eller miljö. Fortsätt satsa på ett av världens renaste jordbruk!

Tack så mycket för att du tog dig tiden att läsa. Jag tror på dig. 

Med vänliga hälsningar,

Tove Koch
Munkedal

Hallå politiker, försämra inte svensk mat!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 53 av 122 i denna kampanj